Hotuba

Government and Development Partners’ Dialogue Platform Meeting

13 Julai 2022

Mtoa Hotuba

Malengo yanayofanyiwa kazi kupitia mpango huu

Mashirika ya UN yanayojihusisha katika Huu Mpango kazi

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN
United Nations
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization