Lengo la Maendeleo Endelevu
4

Elimu Bora

Kuhakikisha mjumuisho na usawa, ubora wa elimu na kukuza fursa endelevu za kujifunza kwa wote

Maeneo ya Mipango yetu Mahususi Yanayohusiana na Lengo hili la Maendeleo Endelevu

Kazi yetu juu ya Elimu Bora inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu