Lengo la Maendeleo Endelevu
4

Elimu Bora

Kuhakikisha mjumuisho na usawa, ubora wa elimu na kukuza fursa endelevu za kujifunza kwa wote

Kazi yetu juu ya Elimu Bora inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu