Lengo la Maendeleo Endelevu
3

Afya Bora na Ustawi

Kuhakikisha maisha yenye afya thabiti na kukuza ustawi kwa rika zote

Maeneo ya Mipango yetu Mahususi Yanayohusiana na Lengo hili la Maendeleo Endelevu

Kazi yetu juu ya Afya na Hali bora inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu