Lengo la Maendeleo Endelevu
3

Afya Bora na Ustawi

Kuhakikisha maisha yenye afya thabiti na kukuza ustawi kwa rika zote

Kazi yetu juu ya Afya na Hali bora inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu