Lengo la Maendeleo Endelevu
17

Ushirikiano katika Kufanikisha Malengo

Kuimarisha mbinu za utekelezaji na kuhuisha ushirikiano wa kimataifa kwa maendeleo endelevu

Maeneo ya Mipango yetu Mahususi Yanayohusiana na Lengo hili la Maendeleo Endelevu

Kazi yetu juu ya Partnerships for the Goals inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu