Lengo la Maendeleo Endelevu
14

Kuendeleza Uhai katika Maji

Kuhifadhi na kuwa na matumizi endelevu ya bahari na rasilimali zake kwa ajili ya maendeleo endelevu

Kazi yetu juu ya Life Below Water inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu