Lengo la Maendeleo Endelevu
8

Kazi zenye Staha na ukuzaji Uchumi

Kukuza ukuaji wa uchumi endelevu, shirikishi na upatikanaji wa ajira zenye tija na staha kwa wote

Kazi yetu juu ya Decent Work and Economic Growth inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu