Lengo la Maendeleo Endelevu
12

Matumizi na Uzalishaji Wenye Staha

Hakikisha matumizi na mifumo ya uzalishaji endelevu

Kazi yetu juu ya Responsible Consumption and Production inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu