Lengo la Maendeleo Endelevu
7

Nishati Mbadala kwa gharama nafuu

Kuhakikisha upatikanaji wa nishati nafuu, inayoaminika, endelevu na iliyo jadidifu kwa watu wote

Kazi yetu juu ya Affordable and Clean Energy inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu