Lengo la Maendeleo Endelevu
7

Nishati Mbadala kwa gharama nafuu

Kuhakikisha upatikanaji wa nishati nafuu, inayoaminika, endelevu na iliyo jadidifu kwa watu wote

Washirika

FAO
Shirika la Kilimo na Chakula la Umoja wa Mataifa
UNCDF
Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo na Mitaji
UNDP
Shirika la UN la Mipango ya Maendeleo
UNIDO
Shirika la Maendeleo ya Viwanda la Umoja wa Mataifa

Maeneo ya Mipango yetu Mahususi Yanayohusiana na Lengo hili la Maendeleo Endelevu

Kazi yetu juu ya Affordable and Clean Energy inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu