Simulizi

Mipaka ya Kuunganisha, Mustakabali wa Kujenga: Marekebisho ya Ajabu ya Soko la Muhange

15 Agosti 2023

Imeandikwa Na

Mashirika ya UN yanayojihusisha katika Huu Mpango kazi

FAO
Shirika la Kilimo na Chakula la Umoja wa Mataifa
ILO
Shirika la Kazi la Umoja wa Mataifa
IOM
Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya Uhamiaji
ITC
Kituo cha Biashara cha Kimataifa
RCO
Ofisi ya Mratibu Mkazi
UN Women
Shirika la Umoja wa Mataifa la Usawa wa Jinsia na Uwezeshaji wa Wanawake
UN-HABITAT
Shirika la Makazi la Umoja wa Mataifa
UNAIDS
Mpango wa Pamoja wa Umoja wa Mataifa wa kushughulikia VVU/UKIMWI
UNCDF
Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Maendeleo na Mitaji
UNDP
Shirika la UN la Mipango ya Maendeleo
UNEP
Shirika la UN la Mazingira
UNESCO
Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni la Umoja wa Mataifa
UNFPA
Shirika la Idadi ya Watu la Umoja wa Mataifa
UNHCR
Shirika la Kuhudumia Wakimbizi la Umoja wa Mataifa
UNICEF
Shirika la Kuhudumia Watoto la Umoja wa Mataifa
UNIDO
Shirika la Maendeleo ya Viwanda la Umoja wa Mataifa
WFP
Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani
WHO
Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani

Malengo yanayofanyiwa kazi kupitia mpango huu