Lengo la Maendeleo Endelevu
6

Maji Safi na Salama

Kuhakikisha upatikanaji na usimamizi endelevu wa maji na maji taka kwa wote

Kazi yetu juu ya Clean Water and Sanitation inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu