Lengo la Maendeleo Endelevu
13

Kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya Tabianchi

Kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi na athari zake

Maeneo ya Mipango yetu Mahususi Yanayohusiana na Lengo hili la Maendeleo Endelevu

Kazi yetu juu ya Climate Action inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu