Lengo la Maendeleo Endelevu
15

Kulinda Uhai katika Ardhi

Kulinda, kurejesha, na kukuza matumizi endelevu ya mifumo ya ikolojia duniani, kusimamia misitu, kukabiliana na kuenea kwa jangwa, kusimamisha na kurudisha nyuma hali ya uharibifu wa ardhi na biyoanuwai

Kazi yetu juu ya Uhai Juu ya Ardhi inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu