Lengo la Maendeleo Endelevu
11

Miji na Jamii Endelevu

Kuwepo kwa miji na makazi jumuishi, salama, stahimilivu na uendelevu

Maeneo ya Mipango yetu Mahususi Yanayohusiana na Lengo hili la Maendeleo Endelevu

Kazi yetu juu ya Sustainable Cities and Communities inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu