Lengo la Maendeleo Endelevu
2

Kukomesha Njaa

Kutokomeza Njaa, kufanikisha usalama wa chakula na lishe Iliyoboreshwa na kuhamasisha kilimo endelevu

Maeneo ya Mipango yetu Mahususi Yanayohusiana na Lengo hili la Maendeleo Endelevu

Kazi yetu juu ya Hakuna Njaa inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu