Lengo la Maendeleo Endelevu
16

Amani,Haki na Taasisi Madhubuti

Kuza jamii zenye Amani na zilizo jumuishi kwa maendeleo endelevu, Wezesha upatikanaji wa haki kwa wote na jenga taasisi madhubuti, zinazowajibika na kujumuisha katika ngazi zote.

Kazi yetu juu ya Peace and Justice Strong Institutions inahusishwa na haya Malengo ya Maendeleo Endelevu