Hotuba

Makabidhiano kwa Halmashauri ya Wilaya ya Chamwino Kituo cha Afya Dabalo

09 Mei 2023

Mtoa Hotuba

Malengo yanayofanyiwa kazi kupitia mpango huu

Mashirika ya UN yanayojihusisha katika Huu Mpango kazi

UNFPA
Shirika la Idadi ya Watu la Umoja wa Mataifa