Hotuba

Uzinduzi wa Muongozo wa uwekezaji Zanzibar

10 Machi 2023

Mtoa Hotuba

Malengo yanayofanyiwa kazi kupitia mpango huu

Mashirika ya UN yanayojihusisha katika Huu Mpango kazi

RCO
Ofisi ya Mratibu Mkazi
UNDP
Shirika la UN la Mipango ya Maendeleo